Bereikbaarheid

Bereikbaarheid afgelopen 24 uur
In deze grafiek ziet u hoe de bereikbaarheid van de url was over de afgelopen 24 uur.
Groen betekent bereikbaar, rood betekent onbereikbaar.
Bereikbaarheid afgelopen 7 dagen
In deze grafiek ziet u hoe de bereikbaarheid van de url was over de afgelopen 7 dagen.
Getoond worden de gemiddelden per dag.
Bereikbaarheid gehele periode
In deze grafiek ziet u hoe de bereikbaarheid van de url was vanaf het begin.
Getoond worden de gemiddelden per dag.
Bereikbaarheid histogram
In deze grafiek ziet u een histogram van de bereikbaarheid.
Relatieve bereikbaarheid
In deze grafiek ziet u prestaties relatief ten opzichte van alle andere websites die WeBBuddy meet.


De gemeten uptime voor de url is 99.870 %.
22.1 % van de gemeten websites scoort beter, 12.7 % ongeveer even goed en 65.2 % scoort slechter.
Valid HTML 4.01!  Valid CSS!
© WeBBuddy 2003 - 2023